• ورود به سیستم
  • ثبت

دوستان شما، عکس ها، بازی ها، موسیقی—
رایگان و بدون موانع زبان

ثبت نام در دودو بفرمایید

مترجم نامرئی

شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی دودو با افراد که زبانشان را بلد نیستید به زبان روسی صحبت بکنید. این چگونه ممکن است؟ ما مترجم پرقدرت را ساخته ایم که یادداشت ها به هر یک از زبان های موجود را نشان خواهد داد مثل آنکه به زبان روسی نوشته شده باشد.

بگذار گپ بزنند

به من بگو دوست شما کیست، و من به شما خواهم گفت که شما کیستید. فقط از طریق شبکه اجتماعی دودو شما می توانید حقایق جالب در مورد دوستانتان را به پروفایل های آنها اضافه بکنید. شانس خودتان را از دست ندهید

جهان به دور شما می گردد

ما به شما در مورد جالب ترین صفحات و جامعه ها در شبکه ما خواهیم گفت، و به شما پیدا کردن هر چه که شما را واقعا پسندیده آمده کمک خواهیم کرد